Ako ste sa dozvedeli o našej stránke?
Z letáku Spoločnosti za zdravý sexuálny život - [35%]
Od svojho ošetrujúceho lekára - [29%]
Z novín, časopisov a médii - [35%]
Počet hlasov: 22104

MUDr. Ivan Kubiš

urológ- sexuológ
Pracovisko:
Diagnosticko-preventívne centrum,
Sládkovičova 9,
974 05 Banská Bystrica
tel: 048 / 416 42 79
web: www.androlog.sk


Sexuológ, urológ, má 25 rokov medicínskej praxe. 20 rokov pracoval na Urologickom oddelení Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, v súčasnosti pracuje v andrologickej ambulancii, Diagnosticko preventívneho centra, Banská Bystrica, kde poskytuje komplexnú starostlivosť párom s poruchami plodnosti a sexuálnymi problémami.. Má špecializačnú atestáciu I. a II. stupňa z urológie a atestáciu z lekárskej sexuológie. Je prezidentom Spoločnosti za zdravý sexuálny život a podpredsedom Slovenskej sexuologickej spoločnosti. Absolvoval niekoľko zahraničných stáží, je držiteľom viacerých tuzemských aj zahraničných certifikátov. viac na www.androlog.sk


MUDr. Igor Bartl

urológ- sexuológ
Pracovisko:
Urologické oddelenie Nemocnice Ružinov,
Ružinovská 6,
826 06 Bratislava
tel: 02 / 433 324 44, kl. 464


LF UK v Bratislave ukončil v r. 1987. Odvtedy až doteraz zamestnaný na urologickom odd. v Ružinove. Má I. atestáciu z urológie a atestáciu z lekárskej sexuológie. Vedie sexuologickú ambulanciu v nemocnici v Ružinove. Je členom výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti. Od r. 2001 je poverený vedením časopisu Sexuológia ako šéfredaktor. Zúčastnil sa viacerých odborných a pracovných kongresov, školení, press klubov a mediálnych aktivít v SR aj zahraničí. Je výkonný sekretár Spoločnosti za zdravý sexuálny život.


MUDr. Danica Caisová

psychiatrička - sexuologička
Pracovisko:
Psychiatricko-sexuologická ambulancia, Košice
tel: 055 / 615 28 67


Je absolventkou lekárskej fakulty v Košiciach. Ako psychiatrička pracuje vyše 20 rokov, 10 rokov sa venuje sexuológii. Absolvovala študijné pobyty so zameraním na problematiku sexuálnych deviácií v Prahe a New Yorku. Vo svojej ambulantnej praxi sa venuje, sexuálnym problémom, partnerským a vzťahovým problémom a psychickým ochoreniam. Venuje sa aj problematike liečby sexuálnych deviácií. Má bohatú prednáškovú činnosť.


MUDr. Štefan Horváth

urológ- sexuológ
Pracovisko:
Urolog. odd. - androlog. -sexuolog. pracovisko,
FN L.Pasteura Košice
tel: 055 / 615 28 67


Sexuológ, urológ. I a II. atestácia z urológie a atestácia zo sexuológie a manažmentu v zdravotníctve. Propaguje myšlienku zdravého spôsobu života muža a jeho rodiny a starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie.


MUDr. Martin Hrivňák

urológ- sexuológ
Pracovisko:
Neštátna androlgická ambulancia,
Americká tr. 17,
040 13 Košice
Urologická klinika FNsP,
Tr. SNP 1,
040 11 Košice
Tel: 0903 / 625 694


Ordinár pre sexuológiu na Urologickej klinike FNsP v Košiciach. Súčasne vedie neštátnu andrologickú ambulanciu, kde poskytuje komplexné diagnostické a liečebné možnosti pre pacientov s poruchami erekcie, plodnosti a inými sexuologickými ťažkosťami. Atestácia z urológie a lekárskej sexuológie. Je členom výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti a vedie Andrologickú sekciu Slovenskej urologickej spoločnosti. Prednáša na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je autorom viacerých odborných publikácii a prednášok na domácich a medzinárodných kongresoch. Absolvoval odborné stáže v Ríme a Giessene. Pravidelne prispieva odbornými radami do viacerých slovenských periodík.


PhDr. Robert Máthé

psychológ
Pracovisko:
Psychologická ambulancia,
Sládkovičova 7,
940 63 Nové Zámky
tel: 035 / 640 08 55


Je odborným asistentom Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V rámci svojej prednáškovej činnosti sa venuje klinickej psychodiagnostike dospelých, Rorschachovej metóde a psychologickej sexuológii. Má vyše 25-ročnú prax v psychoterapii, so špeciálnym zameraním na liečbu sexuálnych dysfunkcií. V posledných rokoch sa podieľal na realizácii niekoľkých výskumných projektov vo vzťahu k sexuálnemu správaniu. Pracuje ako súdny znalec odboru psychológia, okrem iného v odvetví psychológia sexuality. Je vedeckým tajomníkom Slovenskej sexuologickej spoločnosti.


MUDr. Roman Sokol

urológ
Pracovisko:
Privátna urologická ambulancia,
Piaristická ul. č. 6,
911 01 Trenčín
tel: 032 / 652 40 81, 0905 / 990 600, 0915 / 776 827
E-mail:
web: www.urology.sk


V súčasnosti vedie privátne urologické praciovisko v Trenčíne, kde sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení v rámci medicínskeho odboru urológia, andrológia. Niekoľko sa rokov pravidelne zúčastňuje kongresov SUS, čUS, EUA, AUA aj ISU (napr. Madrid, Viedeň, San Francisco, San Antonio, Anaheim, Paríž, Chicago, Praha, Budapešť, Honolulu, Bratislava, Hradec Králové, Ostrava, Trenčín). Má odborné certifikáty z odborov ultrasonografia, urodynamika a atestáciu I. a II. stupňa z odboru urológia. Publikuje v odborných a populárnych časopisoch. Pravidelne vystupuje v rozhlase.


MUDr. Miroslav Kozár

urológ-sexuológ
Pracovisko:
NZZ Hekol s.r.o.,
sex.ambulancia Koceľova 29,
949 01 Nitra
tel: 037 / 650 65 60MUDr. Dezider Timko

urológ-sexuológ
Pracovisko:
Gynekologická ambulancia,
Nábrežie 4. apríla,
Liptovský Mikuláš
tel: 044 / 552 44 41


Copyright © 2003-2018 Spoločnosť za zdravý sexuálny život, designed by creoneo